Cty TNHH Phan Khang Home

63 Đường 30, P. Tân Phong, Quận 7, Tp.HCM

(+84)2854-333-716

(+84)90-6610-116

(+84)54-333-715

[email protected]

Thời gian làm việc
Thứ Hai - Thứ Sáu : từ 08:00 đến 17:00
Thứ Bảy : từ 08:00 đến 12:00